ForsideArtiklerBaggrundFolk og Fæstning

Sønner af de Slagne

I 1904 opfordrede Johannes V. Jensen til at ungdommen gjorde op med den undergangsangst, der havde præget landets selvforståelse siden 1864. Fremtiden ventede og det var nødvendigt at gøre sig fri af den tyngende fortid, for at få det bedst mulige ud af fremtiden. Her følger historien om Johannes V. Jensen og hans digt om "Sønner af de Slagne".


Efter nederlaget i 1864 havde undergangsangsten været fremtrædende i Danmark og den politiske kamp om Danmarks forsvar havde ligeledes været et centralt spørgsmål. I slutningen af 1800-tallet var Danmark under forandring, med nye bevægelser der fik rodfæste. Det var dog ikke kun positive forandringer der havde foregået, for nederlaget til Preussen i 1864 havde kastet en skygge over landet og ført en undergangsangst med sig. Desuden var der en politisk kamp om forsvaret af Danmark, med Københavns Befæstning i centrum. Dette ønskede Johannes V. Jensen at den unge generation skulle befri sig fra. Den skulle ikke påtage sig fortidens synder og leve under dennes skygge. Det kom til udtryk i digtet ”Sønner af de Slagne” fra 1904.

Johannes V. Jensen og den nye generation
En af de store danske forfattere (skribent, kaldte han sig selv) i begyndelsen af det 20. årh. var netop Johannes V. Jensen. Han var født i Himmerland og mange af hans historier viste tilbage til egnen, og de mennesker, der levede her. Johannes V. Jensen var optaget af menneskets udvikling, race og evolution. I tiden var der en racistisk tone, som også kunne komme til udtryk hos Johannes V. Jensen, men han tog dog stærk afstand fra nazismen. Et af de bedst kendte værker fra Johannes V. Jensens hånd er ”Kongens Fald”, hvor temaet er, at mennesket ligger under for ”faldet”. I fortællingen om ”Kongens Fald” gives grunden for nederlaget i 1864. Med sit digt ”Sønner af de Slagne”, talte J. V. Jensen til en ny generation, der ikke behøvede at føle sig tynget af nederlaget i 1864. Nu var det tid at se fremad, og tro på en bedre fremtid for Danmark.

Sønner af de Slagne (1904)
Sønner af de Slagne
se, I staar paa Muld!
Død er det bedragne
lykkeløse Kuld.
Gæstmildt aabner Danmarks
unge grønne Land
Favnen for den stærke
lattermilde Mand.

Ifra Gorm den Gamle
til den dag i dag
elskte vi at samle
ak, paa Nederlag!
Dette vil vi mindes
med en knyttet Haand
mens vi skuer fremad
af en anden Aand.

Lykkens Land med maade
Danmark, det er du!
Danmark af vor Naade,
vil du smile nu.
Borte er det syde
Lykkeløse Kuld
Sønner af de Slagne
se, I staar paa Muld.

Denne historie er leveret af Jens Ole Christensen og Michelle Lykke Hjortgaard, Vidensbanken, Statens Forsvarshistoriske Museum.

Front: Københavns Befæstning
Anlæg: -
Periode: 1894-1914 (Udbygning eller nedlæggelse)
Tema: Hvordan var det?
Kategori: Folk og forsvar